Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Rekonstrukce odchovny potkanů

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026588

Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce odchovny potkanů" je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde pomocí komplexních opatření ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Projekt zahrnuje výměnu stávajícího kotle a chladícího kontejneru a instalaci nového řídícího softwaru větrání. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Logo OP