O firmě DK MASS

Jsme česká firma, která se specializuje na komplexní zpracování zrna původně jihoamerické rostliny Amaranthus (česky laskavec či amarant) a na vývoj nových produktů na bázi této rostliny. Na rozdíl od konkurence jsou naše výrobky vždy 100%, a to jak garancí odrůdy, tak obsahem (např. 100 % z Amarantu).

 • Amarantová mouka firmy DK MASS je kompletně zpracována ve výhradně bezlepkových provozech, bez možnosti křížové glutenové kontaminace (100 % gluten free flour).
 • Amarantový olej firmy DK MASS je vysoce kvalitní surovinou pro potravinářský a kosmetický průmysl, vždy jednodruhový, bez příměsí jiných olejů (100 % amaranth oil).

V rámci zpracování amarantového zrna se zaměřujeme na:

 • samotnou separaci zrna na jeho jednotlivé složky, které představují suroviny pro další zpracování v potravinářském, kosmetickém a krmivářském průmyslu,
 • vývoj bezodpadové technologie frakcionace zrna,
 • výzkum a inovace v oblasti uplatnění jednotlivých frakcí v uvedených průmyslech.

Možnosti využití surovin na bázi amarantu:

 • potravinářský průmysl,
 • potravinové doplňky stravy,
 • kosmetický průmysl.

Naše standardy

Pečlivá selekce zdrojového materiálu - používáme pouze takové rostlinné druhy, které jsou:

 • bez genových modifikací a manipulací, tzv. NON-GMO suroviny,
 • vyprodukované za podmínek tzv. správné zemědělské praxe (GAP),
 • s úplnou dohledatelností produkčních podmínek a všech dalších okolností, které mohou mít vliv na kvalitu surovin vyráběných z amarantu.